شرکت تعاونی

کنفرانس ها

کمیته های تخصصی

اعضا انجمن

عضویت

مراکز مرتبط

هیئت مدیره

سایت مجله زیست شناسی ایران

 


**********************

 

تماس با ما

admin@ibs.org.ir

 

ورود اعضا بهwebmail

 

<<تازه ترین خبرها >>

دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایران – سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

1 تا 3 خرداد  1395

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت

www.geneticscongress.ir

مراجعه کنید

****************

 

نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره  بین المللی زیست شناسی ایران

دانشگاه تبریز، دانشکده علوم طبیعی،

 

9 تا 11 شهریور  1395

 

The 19th national & 7th International Congress of Biology, Iran, 30 Aug-1 Sep 2016, University of Tabriz, Iran

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت

http://19thbc2016.tabrizu.ac.ir/fa/index.htm

مراجعه کنید

****************

خبر سفر هیات مدیره انجمن زیست شناسی ایران به اهواز

 

خبرنامه انجمن زیست شناسی ایران

 

سند ملی علوم و فناوری سلولهای بنیادی

 

نقشه جامع علمی کشور

http://www.nrcgeb.ac.ir

فرم مشخصات زیست شناسان کشور جهت همکاری در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی 

آئین نامه تهیه پوستر کنفرانس زیست شناسی

  

 

  

 

انجمن زیست شناسی ایران نخستین بار در سال 1352 دایر گردید.با توجه به اینکه گذشته زیست شناسی ایران را می توان به تاسیس دارالفنون در سال 1229 که با دو رشته پزشکی و فنی آغاز به کار نمود، دانست.

پس از دارالفنون، دارالمعلمین مرکز(سال 1298) سپس دارالمسلمین عالی(سال 1307) و پس از آن دانشسرایعالی (سال 1313) تشکیل گردید که دارای پنج رشته در زمینه های فلسفه و ادبیات فارسی، تاریخ، جغرافیا، ریاضی، فیزیک  شیمی و علوم طبیعی بودند دانشگاه تهران نیز در سال 1313 تاسیس گردید و دانشکده علوم دانشگاه تهران با سه رشته ریاضی فیزیک، شیمی و علوم طبیعی در سال 1330 در محل فعلی آن در دانشگاه تهران آغاز به کار نمود.

رشته زیست شناسی در سطح کارشناسی پس از دانشگاه تهران به ترتیب در دانشگاه اصفهان(سال 1344) دانشگاه فردوسی مشهد(سال 1347) دانشگاه رازی کرمانشاه(سال 1350) و دانشگاه های شهید باهنر کرمان و ارومیه(سال1356) به فعالیت پرداخت و پس از آن بطور پیوسته در دانشگاه های مختلف کشور دوره های کارشناسی ارشد و دکتری توسعه پیدا کرد.

در شهریور ماه1371 در اولین گردهمائی زیست شناسان ایران انجمن زیست شناسی بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفت و هر ساله در یکی از دانشگاه های کشور به تشکیل یک کنفرانس سراسری مبادرت نموده است. در دومین گردهمائی (شهریور 1372) با ارائه مقالات علمی- پژوهشی انجمن زیست شناسی ایران انتشار مجله زیست شناسی ایران را پایه گذاری نمود.  

 

Designed by : zamani@ce.aut.ac.ir